Breng jouw afgedankte fietsbatterijen naar Bebat

“We hebben een dicht netwerk van inzamelpunten”

Bebat geeft al meer dan 25 jaar gebruikte batterijen een nieuw leven, door ze in te zamelen, te sorteren en te recycleren. Ook bij fietshandelaars kan je op een veilige manier fietsbatterijen inleveren.

Dat we batterijen naar een Bebat-inzamelpunt zoals het recyclagepark brengen, is vrij goed ingeburgerd. “Tweejaarlijks wordt er in de drie Belgische gewesten een onafhankelijke huisvuilanalyse van het restafval gemaakt. Uit deze studies blijkt dat Bebat een inzamelefficiëntie heeft van 90%: er wordt nog maar één batterij per 100kg restafval teruggevonden. Dat is weinig, maar voor Bebat is dat nog teveel. Het opzet is om geen enkele batterij in het restafval te vinden”, zegt Fatima Boudjaoui, Corporate Communication Manager van Bebat.

Bebat vzw werd in 1995 opgericht door producenten van batterijen, zoals Duracell, Advanced Power Solutions en Varta. Zij maken deel uit van de raad van bestuur. Bebat vzw heeft een maatschappelijke opdracht door te werken aan ecologische oplossingen voor batterijen.

Het dichtste inzamelnetwerk van Europa
Er zijn meer dan 4700 producenten en invoerders van batterijen die op Bebat een beroep doen. Er is het operationele luik: inzamelen, sorteren en recycleren. “We staan ook in voor de communicatie om hen te ondersteunen. De consumenten sensibiliseren en aanmoedigen om de lege batterijen binnen te brengen, is essentieel. Bebat behaalt ook goede resultaten omdat we een dicht netwerk van inzamelpunten hebben. Er zijn er meer dan 24.000 in België, bijvoorbeeld in scholen, in winkels, in bedrijven en in recyclageparken. Er is gemiddeld één inzamelpunt per 500 inwoners. In 2022 hebben we meer dan 3700 ton ingezameld, goed voor een inzamelpercentage van 59% waarmee we de beste resultaten halen in Europa.”

Recycleren of ontmantelen
Bebat haalt bij de inzamelpunten volle vaten op en maakt ze leeg. Alle batterijen gaan naar de inzamelunit Sortbat. Na de voorsortering volgt een manuele selectie om de zakjes te openen en afval te verwijderen. Een volgende stap is de mechanische sortering om knoopcellen en rechthoekige batterijen te verwijderen. De cilindervormige batterijen worden op maat gesorteerd. Op het einde zijn er acht aparte loten per chemische familie zoals alkaline, lithium ion, nikkel cadmium. Elk lot doorloopt een specifiek recyclageproces. Voor batterijen van elektrische voertuigen is ontmanteling een andere optie om er de nog bruikbare cellen uit te halen. Deze sector is in volle ontwikkeling.

Inlevering fietsbatterijen
Voor fietsbatterijen ontwikkelde Bebat extra beveiligde vaten. Hiervoor worden speciaal ontwikkelde stalen vaten met een verstevigd deksel gebruikt. “Het gaat vaak om lithium batterijen. Die kunnen opzwellen of beschadigd zijn; voorzichtigheid is dus nodig. Wie een beschadigde batterij wil inleveren, plakt best blootliggende draden en polen af en stopt alles in een afgesloten zak. Fietshandelaars kunnen een beroep doen op onze technische-commerciële adviseurs die steevast op het terrein aanwezig zijn. Een persoonlijke service bieden we hen graag aan. Op onze website vind je ook heel wat informatie rond het correct en veilig inzamelen van fietsbatterijen.”

Info
Heb je batterijen > 20 kg die opgehaald moeten worden? Dan biedt Bebat oplossingen op maat aan. Neem hiervoor contact via emobility@bebat.be of + 32 (0)16
76 88 11.
www.bebat.be

Tekst: Hilde Pauwels
Foto Elektro: © Koen Broos – Bebat