Speed pedelecs jaaranalyse: tweede beste jaar ooit voor nieuwe speed peledecs, recordjaar voor tweedehands

Filip Rylant, woordvoerder van mobiliteitsfederatie TRAXIO vat de cijfers als volgt samen: “2023 werd het tweede beste jaar ooit voor de nieuwe speed pedelecs en het absolute recordjaar voor de tweedehandse snelle fietsen. Er blijft nog ruimte voor verdere groei en leasing neemt nu meer dan de helft van de nieuwmarkt in.

Ten opzichte van vorig jaar gingen de nieuwe speed pedelecs er in december (968 eenheden) met -23,4% op achteruit waardoor er over het hele jaar -10,9% minder werden ingeschreven dan in 2022. Opgelet echter want de realiteit is veel minder negatief dan je zou denken: met 15.672 nieuw ingeschreven speed pedelecs is 2023 het tweede beste jaar ooit, na het absolute recordjaar 2022. Daar zijn een aantal redenen voor te vinden, naast het feit dat het steeds grotere aantal fietsen in het straatbeeld een positief sneeuwbaleffect op gang heeft gebracht: de historisch hoge filezwaarte in combinatie met een steeds betere fietsinfrastructuur, de technologische vooruitgang (groter rijbereik dank zij krachtigere batterijen, verhoogde veiligheid dank zij ABS, enz…) en een meer veralgemeende én verhoogde fietskilometervergoeding. Die laatste is sinds 1 januari 2024 overigens opgetrokken naar 0,35€/km.

Op 7 jaar tijd is de markt van de nieuwe speed pedelecs met +283% gestegen
Wel zien we een belangrijke verschuiving in de markt: de explosieve groei van het leasingsegment wiens marktaandeel in 2023 is gestegen tot 49,9%, ten nadele van de door bedrijven en particulieren ingeschreven exemplaren. Voornamelijk de particulier haakte af in dit verregende jaar (-33,3%) maar ook de bedrijven zakten behoorlijk (-11%). De vraag is dus of de stijging van het aantal leasings de daling bij de particulieren en bedrijven in de toekomst gaat kunnen opvangen. We denken alvast van wel. Wanneer we kijken naar de trendlijn over de afgelopen jaren, dan merken we dat de markt een aanhoudende stijging vertoont.

De markt lijkt nog geen saturatiepunt te hebben bereikt, maar de verschuiving naar leasing tekent wel een goed beeld van de gewijzigde realiteit: bedrijven grijpen meer naar leasing omwille van het operationele gemak, terwijl de particulier ook steeds meer in leasingformules terechtkomt dank zij de steeds succesvollere cafetariaplannen. En dan is er ook nog de overheid die meer en meer fietsen/speed pedelecs leaset, en die voornamelijk in het begin van het jaar de nodige budgetten vrijmaakt. Daardoor zagen we dit jaar voor het eerst dat het koude jaarbegin een abnormale stijging van het aantal inschrijvingen kende. We hoorden in de wandelgangen dat dit fenomeen er opnieuw staat aan te komen voor 2024.

Om het hoofdstuk van de leasing af te sluiten, zou men zich kunnen afvragen of we met de fietsleasing in België de trend van de auto’s achterna gaan. We merken immers dat al meer dan de helft van de snelle fietsen wordt geleased en het aandeel van de particulier sterk terugvalt. Indien deze trend zich verderzet, dan zal dit een belangrijke impact hebben op de organisatie van de fietsretailers.

Die verschuiving naar leasing heeft ook een impact op de provinciale resultaten want nu halen de provincies met de meeste leasemaatschappijen disproportioneel goede cijfers – denken we in het bijzonder aan Vlaams-Brabant en Limburg maar ook Oost-Vlaanderen. Zij verliezen veel minder dan de andere Vlaamse provincies. Antwerpen, dat veel privé-kopers telt en minder leasingbedrijven, is daardoor zijn jarenlange leidersplaats sinds iets meer dan een jaar kwijt. Oost-Vlaanderen blijft nog steeds aan de kop van het peloton, voor Antwerpen en Vlaams-Brabant, gevolgd door Limburg en – een heel eind verder – West-Vlaanderen. Brussel blijft status quo en in Wallonië zien we enkel dalers. De speed pedelec komt in het Franstalige landsgedeelte maar moeilijk op gang en dat heeft onder andere te maken met een zwakker uitgebouwde fietsinfrastructuur, een lagere filegraad en – specifiek voor Brussel – de concurrentie met de gewone fietsen en steps in de 30 km/u-zone.

Op de tweedehandsmarkt was december alweer een sterke maand met een stijging van maar liefst +10,4% (372 stuks) waardoor er in 2023 precies 1.120 occasies meer (+19,7%) werden ingeschreven dan in 2022 en zelfs +125,3% meer dan twee jaar geleden. Over het volledige jaar lieten de tweedehandse speed pedelecs het recordcijfer van 6.805 exemplaren optekenen, het blijven verbluffende groeicijfers in een markt die nog mooie toekomstperspectieven biedt.”

Het succes van de tweedehandse speed pedelecs kunnen we in grote mate toeschrijven aan het stijgende aantal lease speed pedelecs die vrijkomen en die worden overgekocht of doorverkocht.

Goed nieuws is bovendien dat sinds 1 mei 2023 alle werknemers in de privésector recht hebben op een fietsvergoeding, wat de fietsverkoop in het algemeen alsook die van de speed pedelec nog een extra boost zou kunnen geven. Dat lijken we alvast te merken in het succes van de nieuwe speed pedelecs die via leasing worden ingeschreven.

In december werden in totaal 1.340 nieuwe en tweedehandse snelle fietsen ingeschreven, over het volledige jaar loopt dat aantal al op tot 22.477.

Inschrijvingen nieuwe speed pedelecs – december 2023

Particulier versus bedrijven en leasing
We merken een enorme verschuiving. Het aantal speed pedelecs dat wordt ingeschreven door particulieren is dit jaar sterk teruggevallen (-33,3%). Daar waar de particulieren vorig jaar (2022) bijna de helft van de verkoop voor hun rekening namen, is hun aandeel in 2023 gezakt tot slechts 35,1%. Bedrijven zien hun aandeel ondertussen behoorlijk dalen (-11%) maar vooral opvallend is dat de stijging bij de leasingmaatschappijen (+16,7%) waardoor zij met 49,9% nu goed zijn voor bijna de helft van de speed pedelec-inschrijvingen.

Fietsleasing biedt dan ook enkele evidente voordelen voor bedrijven zoals minder eigen administratie, geen zorgen over onderhoud, verzekering of restwaarde want alles wordt netjes voor hen en voor de werknemer geregeld.

De vraag voor de fietssector is nu vooral hoe particulieren kunnen aangemoedigd worden om een hogesnelheidsfiets te kopen want dit marktsegment is in vrije val. En in het laatste kwartaal is ook de groei van de leasings flink aan het vertragen – dit is deels te wijten aan een eindejaars budgetstop bij de overheid.

Geografische verschillen
De speed pedelecs blijven voornamelijk een Vlaamse aangelegenheid maar het gecumuleerde klassement is dit jaar danig overhoop gegooid. Antwerpen was jarenlang koploper, maar is over het volledige jaar met -15% gedaald tot 3.541 stuks en wordt ruim geklopt door Oost-Vlaanderen (4.047 ex., -8%) Vlaams- Brabant valt terug naar de derde plaats (3.527 ex., -2%). Limburg is mooi vierde (2.736 ex., -6%) maar West-Vlaanderen moet heel wat inboeten (1.154 ex., -37%). De reden van de terugval van Antwerpen en West-Vlaanderen ligt voor de hand: in deze provincies zijn minder fietsleasingmaatschappijen gevestigd waardoor ze een groter aandeel aan particuliere inschrijvingen tellen, en het zijn net deze laatste die klappen krijgen.

Niettegenstaande werknemers in Wallonië nu ook kunnen genieten van aanzienlijke premies voor het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer, blijft het aantal inschrijvingen van speed pedelecs in Brussel en Wallonië een randverschijnsel in vergelijking met Vlaanderen (hoewel er in Wallonië hoogstwaarschijnlijk wel een beperkt aantal speed pedelecs rondrijden die geleased zijn via een Vlaamse of Brussels leasingmaatschappij).

Aan Waalse/Brusselse kant zien we een ex aequo in Brussel (343 ex., +0%) en een lichte daling in zowel Waals-Brabant (112ex., -3%) als Henegouwen (84 ex., -2%). De cijfers in Wallonië zijn – vergeleken met Vlaanderen – relatief laag waardoor een beperkt aantal exemplaren een procentueel grotere invloed kan hebben op de cijfers.

De status quo (als enige in het hele land) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is opmerkelijk omdat de hogesnelheidsfiets er minder troeven heeft in de erg verstedelijkte omgeving met heel wat moeilijke verkeerssituaties en er bovendien zware concurrentie krijgt van het uitgebreide aanbod aan deelfietsen en -steps in de Brusselse regio. Gelukkig kan dit gewest rekenen op inschrijvingen via leasing.

Inschrijvingen nieuwe speed pedelecs per provincie (cumul 2023)

Cijfers tweedehandse speed pedelecs
Leasefietsen worden na een aantal jaren vervangen en komen opnieuw op de markt als tweedehands. Uiteraard zijn er ook particuliere kopers die hun speed pedelec graag inruilen voor een moderner exemplaar.

De tweedehandsmarkt van de speed pedelec groeit daardoor exponentieel : 2 jaar geleden werden er in de maand december 251 stuks opnieuw ingeschreven maar dat aantal is vorige maand opgelopen tot 372 eenheden. Ongeveer de helft meer op 2 jaar tijd, en een mooie +10,4% ten opzichte van december 2022. Gecumuleerd over het volledige jaar bedraagt de stijging +19,7% tegenover 2022 en +125,3% tegenover 2021.

Inschrijvingen tweedehandse speed pedelecs – december 2023